Ympärivuotinen viljely

Maustekasvien kasvatus sisä - parveketiloissa

Ympärivuotinen kasvatus onnistuu Led kasvilamppujen kanssa ympäri vuoden..

GrowthBox mini oiva taimikasvatuksessa

Kasvata siemenestä taimet GrowthBox minissä. Avaat laatikon ja siirrät näppärästi koko juuripaakun GrowthBox S kokoon, ja siinä se voi kasvaa koko kasvukauden.

Kasvata luomusti

Voit rakentaa ympäristöystävällisen pienen tai suuren puutarhan omaksi iloksi ja hyödyksi.

BiHii Oy:n toiminnan taustalla on usean vuoden kestänyt tutkimustoiminta. 

Punaisena lankana on kiertotalous sekä ympäristöystävällisyys.


BiHii orgaaninen biohiilipohjainen kasvualusta on erinomainen lannoite ja maanparannusaine.

 Laaduntarkastus yhteenvedossa on  asiantuntija todennut seuraavaa: 


Asiantuntijan yhteenveto laadusta


BiHii Oy:n tuotteiden prosessoinnista mitattujen lämpötilatietojen ja prosessikuvauksen perusteella voin todeta, että Bihii OY:n biohiiltä sisältävien kasvualustojen mukana:
1) ei leviä vaarallisia kasvintuhoojia,           

2) kasvualusten hygieniataso on hyvä          

3) kasvualustoissa ja lannoitteistaei ole ympäristölle haitallisia aineita, joiden pitoisuudet ylittäisivät lannoitelaissa lueteltuja raja-arvoja.


Bihii Oy:n lannoitevalmisteiden käytössä peltoviljelyssä on syytää ottaa huomioon valmisteiden korkea fosforipitoisuus ja peltokohtaiset fosforilannoituksen käyttörajoitukset.

Bihii Oy:n tuotteet ovat hajuttomia ja sopivat käyttöön myös parvekkeilla ja pihoilla.  Ravinnepitoisena luomukasvualustana ihanteellinen elintarvikekasvien, nurmikon ym. kasvattamiseen      

             

"Ravinnepitoisena kasvualustana käytetyt lannat ovat yhden luukun palvelu. Se sisältää kaikki tarvittavat kasvavat ravintoaineet orgaanisessa muodossa. Kasvien kasvualustalaatikot ovat ihanteellisia kaupunkialueiden asiakkaille, jotka haluavat kasvattaa tomaattia, kurkkua, salaattia, lehtikaalia tai muita lehtivihanneksia kaupungin parvekkeilla ja terasseilla.  

Kasvualusta toimii myös erinomaisena lannoitteena ja maanparannusaineena ja nurmikkoalueille tai käyttää sitä luonnonmukaiseen puutarhaviljelyyn. 

Kasvualusta on erinomainen myös kauluslava viljelyssä.Sopii erinomaisesti eri kokoisten kasvulaatikoiden rakentamiseen.      

                                        

Kiireiselle kaupunki viljelijälle on suuri hyöty käyttövalmiista GrowthBox pakkauksista, heti käyttövalmiit kasvualustat. Kasvukautena kastelua tarvitaan vain 3-5 päivän välein.  Pakatuissa kasvualustalaatikoissa on kuivattu kasvualustaseos.  Sen ominaisuudet ja ravinteet säilyvät pitkiäkin aikoja, ilman että syntyy haju- tai homehaittoja.


Tämäkään ei syntynyt yhdessä yössä

Kiertotalous on noussut arvoon, myös maaseudun raaka-aineiden osalta. Lanta ei ole niitä helpoimpia jalostettavia raaka-aineita arvotuotteiksi. BiHii-tuotanto on huipentuma lannan päästöjä ja ravinteiden kierrätystä koskevalle nelivuotiselle tutkimukselle yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Kalajoen kaupungin kanssa. 


Lantaa syntyy ympäri maailmaa

Lantaa syntyy ympäri maailmaa ja se on hyödynnettävissä hygienisesti ruokavihannesten kasvattamiseen. Bihii´llä onkin malli prosessoitu valmiiksi vietäväksi maailmalla. Voimme siis vaikuttaa ympäristö- ja kiertotalouteen laajasti ja edistää kaasu- ja ravinnepäästöjen vähentämistä sekä lisäämällä hyvinvointia.


Hajuttomuus mahdollistaa kasvatuksen myös sisätiloissa

Lopputuote on soveltuu luomu kasvatukseen. Voi kasvattaa myös sisätiloissa ilman että syntyy hajuhaittoja. Usean vuoden tutkimuksen ja kokeilujen kautta löysimme innovatiivisen keinon, jolla haju saatiin kokonaan poistettua.

                                                     20190711_mkkikasvatus1 200jpg                                        IMG-20190408-tomaatti 120jpg                                        20190429_paprikantaimet 200jpg                

                                                     Kotipuutarha mökillä                                         Tomaatti                                                     Paprika      

"Salainen ainesosa"
Tärkeä ainesosa on laadukas biohiili ja sen lisääminen valmistusprosessissa. Biohiilellä on suuri merkitys ravinteiden ja kasvihuonekaasujen sitojana. Biohiili edistää maaperän mikrobitoimintaa aktivoimalla kasvien hyödyksi.

Biohiilipohjainen kasvualusta ei kuulu vain parvekkeille, se on myös erinomainen puisto- ja liikennealueiden murmikoilla.

Se sitoo hulevettä ja liikenteen päästöjä ja parantaa nurmialueen kulutuskestävyyttä. 


"Tämä on uusi ajattelutapa, hyödyntää kiertotaloutta ja sen katsotaan tuovan innovatiivista osaamista lannanjalostusalaan".

Käytämme raaka-aineena ravinnerikkaita ja puhtaita lantoja.  Kasvualusta on  erinomainen, hygienisoitu ja elintarvikekasvien kasvatukseen soveltuva kasvualusta.  Pakatut kasvualusta kuivataan ennen pakkaamista, jossa ravinteet säilyvät hyvin. 


Ilmastomuutoksen ja vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen

Eläinlantaa on vuosisatojen ajan käytetty maanviljelyssä lannoitteena, mikä parantaa maaperän rakennetta lisäten ravinteita. Biohiili lisättynä prosessissa seokseen, estää ravinteiden valumista vesistöön sekä pitää maaperän sopivan kosteana.  

        Mutta BiHii ´n ympäristötarina menee askeleen pidemmälle. 

                     Miten?


Tuotantomme kierrättää Itämeren fosforia tuotantoeläinlannan kautta kasvualustaan, orgaanisessa muodossa pelloille ja muuhun viljelyyn. Kaivannaisteollisuuden fosforia käytetään tällä hetkellä eniten maataloudessa, mutta Bihii tarjoaa uuden tavan käyttää orgaanista fosforia.


"Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkipuutarhurimme eivät vain sido hiiltä, vaan myös kierrättävät kaivattua fosforia ravinnekierrossa."

                                                                                                    Kooste mini kasvatus ja taimi ja persilja 200jpg


BiHii Oy sai arvovieraita 26.8.2019

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni sekä kansanedustaja Juha Pylväs vieraili BiHii´n tuotantolaitoksella. 

Keskustelua käytiin kiertotaloudesta, kiertotalouden näkymistä sekä mahdollisuuksista hyvinvoinnin lisäämiseksi maaseudulla. 

Vierailimme vielä Ravintola Pihvituvan hyötypuutarhaan tutustumassa, joka teki vieraisiimme vaikutuksen, ja sitä kruunasi Pihvituvan lähiruoka ja ´oman maan vihanneksista´ valmistettu lounas.


BiHii Oy:n avajaiset pidettiin 9.5.2019 

Tilaisuudessa kansanedustaja Juha Pylväs toi esille  kuinka tärkeää kiertotalous ja tähän liittyvä tuotekehitys on maaseudulle. Tulevaisuudessa se tulee painottumaan merkittävästi uusien innovaatioiden syntyy,


BiHii Oy:n ympäristöteko  haaste on suojelija emer.prof. Luke Kari Tiilikkalan  mukaan tarjoaa jokaiselle mahdollisuusden olla mukana edistämässä hiilineutraalimpaa elinympäristöä. 

 " Uudet kasvualustat, orgaaniset lannoitteet sekä maanparannusaineet ovat konkreettisia näyttöjä  bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksista. Ravinteiden kierrätys Itä-Merestä puutarhoihin ja pelloille sekä parvekeviljelyyn  ovat ainutlaatuisia ratkaisuja merien puhdistamisen näkökulmasta. Biohiilen käyttö KHK-kaasujen sitojana tarhoilla ja kompostoinnissa on uutta lannankäsittelyosaamista, jolle on suuret tarpeet monista syistä. Hiilen sidonta kasvualustoihin on osa tekniikka, jota hiilineutraali yhteiskunta tarvitsee. 


Tärkeä on ollut myös parvekeviljelyyn sopivan kartonkilaatikon tuotekehitys. 

Muovittomille tuotteille on tilaus!  Yrityksen ja StoraEnson yhteistyö tuo hiilensidonnan ja ravinteiden kierrätyksen jokaisen kuluttajan asiaksi. Se on konkretiaa, jolla torjutaan hysteriaa ja avuttomuutta, joka leimaa turhaan ilmastokeskustelua. 

Biohiilen käyttö omassa viljelyssä on konkreettisempaa ilmastomuutoksen hillintää kuin maksut säätiöiden kompensaatiorahastoihin. BiHii Oy:llä on korkeat tavoitteet ja  voimme kukin olla omalla teollamme edistämässä hiilineutraalimpaa elinympäristöä.


                                                                 meri 250jpg 

                                   Oma valintasi vaikuttaa siihen, miltä ympäristö tulevaisuudessa näyttää!