BiHii

Ympäristöystävällistä kasvua

Miksi biohiili?

Kirjoittaja Kari Tiilikkala
Prof. emeritus MTT/Luke

Biohiili valmistetaan kuivatislauksella (pyrolyysi) puhtaasta kasvimassasta, yleensä puusta. Pyrolyysissä kuivasta biomassasta saadaan palavaa kaasua, pyrolyysinesteitä ja biohiiltä. Kasvualustaan lisätystä biohiilestä on monia hyötyjä viljelijälle, luonnolle sekä hiilinieluna.

Kasvinviljelyssä nopein vaikutus näkyy biohiilen kyvyssä sitoa vettä, jota se luovuttaa kasveille kuivina kausina. Jokainen viljelijä ja puutarhuri voi varmistaa biohiilellä veden saannin kasveille silloinkin, kun kasteluun tulee taukoja. Toisaalta liikamärkyydenkin riski vähenee, kun osa vedestä varastoituu hiileen. Karuissa maaperissä kuten kaupunkipuistoissa, tieluiskissa ja uusissa pihoissa biohiili luo tilaa kasvien juuristolle ja varmistaa siten niiden elinvoiman kymmeniksi, jopa sadoiksi vuosiksi. Ilmaa tarvitsevat myös ruokamullan pieneliöt ja mikrobit.

Biohiilen kolmas hyöty on maaperän tärkeiden mikrobien lisääntyminen ja aktivointi. Maahan sekoitettu hiili on monien hyödyllisten eliöiden ”hotelli”, jossa ne ovat suojassa ja voivat lisääntyä tehokkaasta. Ilman mikrobien apua eivät kasvit saa juurillaan vettä eikä ravinteita. Monipuolinen eliöstö hillitsee myös maassa olevien kasvintuhoojien hyökkäyksiä juuristojen kimppuun. Voi tieteellisin perustein sanoa, että hiili on ”maaperän monimuotoisuuden perusta”.

Kasvimaa-scaled.jpg
sapling, new, growth

Biohiilen käyttö on ilmastoteko

Pitkäaikaisin hyöty biohiilestä voidaan laskea maaperän hiilivaraston kasvusta. Jokainen maahan laitettu kilo biohiiltä kompensoi noin 3,5 kilon kasvihuonekaasujen päästöt (CO2 eq). Normaali hehtaariannos, 10 000 kg biohiiltä vastaa 25 000 kilometrin automatkalla syntyviä KHK-päästöjä. Biohiileen sidottu hiili pysyy poissa ilmakehästä satoja, jopa tuhansia vuosia käyttöpaikasta ja hiilen laadusta riippuen. Suoran vaikutuksen lisäksi kasvien hyvään kasvuun liittyy aina tehokas yhteyttäminen eli hiilen sidonta ilmakehästä juuriin, varsiin ja lehtiin. Juurissa ja niiden ympärillä olevissa pieneliöissä on usein enemmän hiiltä kuin kasvien maanpäällä olevissa osissa. Puistojen puut ja niiden juuristot ovat kaupunkien tärkeimpiä hiilivarastoja!

Rikastetusta biohiilestä suurin hyöty

Veden lisäksi kasvit tarvitsevat myös ravinteita. Sitä biohiileen saadaan lataamalla ne typellä ja fosforilla jo ennen hiilen sekoitusta kasvualustaan. Helpointa lataaminen on kompostoinnissa, käyttömäärä 5-10% kompostin tilavuudesta. Samalla saadaan kasvualustaan myös mikrobit, jotka täyttävät pyrolyysissä tyhjentyneet ”hiilihyllyt”. Biohiilen lataaminen voidaan aloittaa myös sekoittamalla hiiltä eläinten rehuun, kuivikkeisiin, lantaan ja jaloittelualueille, joista se kerätään kompostointiin ikääntymään. Ns. ikäännytetty hiili on rakenteeltaan ja kemialliselta koostumukseltaan kaikkein parasta maan viljavuuden lisäämisessä.

Kasvimaa-scaled.jpg
potatoes, natural, soil
plants, moody, nature

Käyttötavat kasvien ja viljelypaikan vaatimusten mukaan

Helppoa on biohiilen käytön aloittaminen myös parveketuotannossa ostamalla valmiit kasvualustat

Yksikertaisin biohiilen käyttötapa on sen lisäys kompostoriin. Hiilen ansiosta kompostoitavan biomassan parantuva ilmavuus nopeuttaa maatumista ja vähentää kasvihuonekaasujen vapautumista ilmaan. Samalla sidotaan herkästi haihtuva typpi hiileen ja saadaan kiertoon ja kasvualustoihin.

Lataamaton hiili sopii syyskäyttöön paikoissa, joissa on tarve sitoa valumavesiä sekä niiden mukana huutoutuvia ravinteita. Usein syksyn ja talven kosteus voidaan siirtää hiilessä kevään kuivuuden torjuntaan ja siten kasvien alkukehityksen vauhdittamiseen. Kevään valossa kasvein yhteyttäminen ja hiilen sidonta on tehokkainta, kunhan vettä vain riittää. Oma erikoisuutensa on biohiilen levitys jo lumen päälle, jolloin veden sidonnan lisäksi voidaan nopeuttaa kevättöiden alkua.

Yksi hyvä lataamattoman hiilen käyttö liittyy isojen puiden istuttamiseen. Olennaista on saada tilaa puiden juurille ja mahdollisuus kasvaa vapaasti monien vuosikymmenien ajan karussakin pohjamaassa. Biohiili sopi erinomaisesti nurmien perustamiseen sekä vanhojen nurmien ilmastamiseen. Isoja käyttökohteita ovat golf- ja palloilukenttien nurmikot, joissa tarvitaan kovaa kulutuskestävyyttä.

Hyvän kasvulisän biohiilestä saa lavaviljelyssä sekä kasvihuonetuotannossa. Ravinteilla rikastettu biohiili ja sitä sisältävät kasvualustat tuovat uusia ratkaisuja luonnonmukaiseen kasvihuonetuotantoon, jossa kasvien juurilla pitää olla vapaa pääsy maahan (EU:n uudet määräykset). Yksi tapa on lisätä biohiiltä sisältävä kasvualusta olkipaaleista tehtyjen petien pintaan.

Helppoa on biohiilen käytön aloittaminen myös parveketuotannossa ostamalla valmiit kasvualustat tai biohiiltäsisältävät kartonkilaatikot. Viljely ilman synteettisiä lannoitteita, torjunta-aineita ja muovia, on mahdollista kaikkialla.

Bihii-tuotteet ovat erinomainen esimerkki teknologiasta, jolla yhdistetään kaikki edellä mainitut biohiilen hyödyt sekä orgaanisten ravinteiden kierrätys meristä ja elintarvikkeiden sivuvirroista takaisin kasvien käyttöön. Hiilinielujen rakentaminen on helppoa ja hyödyllistä työtä niin pienissä kuin isoissakin viljelyjärjestelmissä.

Scroll to Top
Vieritä ylös